Strona Główna

Oferujemy

Kursy instruktorskie w dyscyplinach

Narciarstwo zjazdowe

Snowboard
Narciarstwo klasyczne
Wspinaczka skałkowa
Strzelectwo sportowe

Narciarstwo turowe

Informacje o kursach

Kurs składa się z dwóch części:

Część ogólna

To ogólne wiadomości z zakresu teorii sportu lub rekreacji, biologicznych podstaw sportu lub rekreacji (anatomia, fizjlogia, fizjologia wysiłku), humanistycznych podstaw sportu lub rekreacji (pedagogika, socjologia), teoria sportu, podstawy treningu sportowego lub teoria rekreacji.

Część specjalistyczna

Technika i metodyka nauczania danej dyscypliny od podstaw. Na części praktycznej realizuje się również w formie odczytów/prelekcji tematy z zajęć dotyczących teorii danej dyscypliny, a więc:

 • Zarys historyczny
 • Prawa i obowiązki instruktora
 • Pierwsza pomoc przed medyczna
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Technika i metodyka nauczania
 • Regulaminy sportowe danej dyscypliny
 • Przygotowanie i konserwacja i właściwy dobór sprzętu
 • Video analiza elementów technicznych
W szkoleniu przewidziany jest jeden dzień na tzw. snowblad’ach / shortach. Jest to niezwykle pomocne narzędzie szkoleniowe do ćwiczenia równowagi na nartach a może przede wszystkim element świetnej zabawy na stoku!
Egzamin
 1. W formie pisemnej – zagadnienia dotyczące omawianych tematów podane podczas trwania kursu.
 2. Instruowanie – samodzielne prowadzenie zajęć przez uczestników kursu z zadanej wcześniej ewolucji.
 3. Technika – cztery (w przypadku narciarstwa zjazdowego i snowboardu) o różnym stopniu trudności + jazda terenowa.

Po zaliczonym egzaminie uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie, a przed upływem 2 tygodni legitymacje instruktora danej dyscypliny uprawniającą do samodzielnego prowadzenia zajęć. Zgodnie z najnowszą ustawą o sporcie, uprawnienia nie są wydawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zmienił się jedynie organ wydający uprawnienia. Uprawnienia absolwentom kursów wydawane są przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniow oraz przez Polską Federację Sportu. Pozostałe kwestie dotyczące wymogów w szkoleniach pozostają bez zmian. Działamy w oparciu o autorskie programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Partnerzy: